Ang Timbang ng Salamin

0 31

Minsan sa isang propesor ng sikolohiya ay lumibot sa isang entablado habang nagtuturo ng mga prinsipyo sa pamamahala ng stress sa isang awditoryum na puno ng mga mag-aaral.

Habang siya ay nagtaas ng isang baso ng tubig, inaasahan ng lahat na tatanungin sila ng tipikal na "kalahating baso na walang laman o kalahating baso na puno" na tanong. Sa halip, na may ngiti sa kanyang mukha, tinanong ng propesor, "Gaano kabigat ang baso ng tubig na hawak ko?"

Ang mga mag-aaral ay sumigaw ng mga sagot mula sa walong onsa hanggang sa isang pares.

Sumagot siya, "Mula sa aking pananaw, hindi mahalaga ang ganap na bigat ng baso na ito. Ang lahat ay nakasalalay sa kung gaano katagal ko itong hawakan. Kung hawakan ko ito ng isang minuto o dalawa, medyo magaan. Kung hinawakan ko ito ng isang oras na tuwid, ang bigat nito ay maaaring gumawa ng sakit ng aking braso nang kaunti. Kung hinawakan ko ito nang isang araw nang diretso, ang aking braso ay malamang na mag-cramp at makaramdam ng ganap na malungkot at maparalisa, pilitin akong ibagsak ang baso sa sahig. Sa bawat kaso, ang bigat ng baso ay hindi nagbabago, ngunit kung mas matagal ko itong hawakan, mas mabigat sa nararamdaman ko ito. "

Sa pag-iling ng klase sa kanilang pagsang-ayon, ipinagpatuloy niya, "Ang iyong mga pagkabalisa at pagkabahala sa buhay ay katulad ng baso ng tubig na ito. Mag-isip tungkol sa kanila ng ilang sandali at walang nangyari. Mag-isip tungkol sa kanila ng kaunti pa at nagsisimula kang magkasakit ng kaunti. Pag-isipan ang mga ito sa buong araw, at sa tingin mo ay ganap na mawalan ng pag-asa at paralisado - walang kakayahang gumawa ng anuman hanggang sa ihulog mo sila. "

Ang moral: Mahalagang tandaan na palalabasin ang iyong mga stress at alalahanin. Hindi mahalaga kung ano ang mangyayari sa araw, tulad ng maaga sa gabi hangga't maaari, ilagay ang lahat ng iyong pasanin. Huwag mo silang dalhin sa buong gabi at sa susunod na araw kasama mo. Kung naramdaman mo pa rin ang bigat ng stress kahapon, malakas na senyales na oras na ibagsak ang baso.

4
$ 0.02
$ 0.02 from @TheRandomRewarder

Comments