Ang Pambansang Prutas sa Pilipinas "Mangga"

1 172
Avatar for Akira
Written by
4 years ago

Dito sa ating bansang sinilangan maraming prutas ang kilala isa na rito ang ating pambansang prutas na "mangga". Ang mangga ay napakasarap kung ito ay hinog maaring itoy matamis o maasim. Pwede itong gawing panghimagas pwede din namang gawing pang ulam kasabay ng pritong isda. Masarap din ang mangga kung ito ay hilaw lalo na pag isinasaw sa alamang o kaya naman ay sa toyo na may sili. Maari din naman na gawin itong minatamis. Maraming pwedeng gawin sa mangga kung kaya't ito ang naging pambansang prutas dito sa Pilipinas.

1
$ 0.00

Comments