Join 73,944 users and earn money for participation

Mga mabisang paraan tungo sa pagbabago

0 7 exc boost
Avatar for rosienne
Written by   47
7 months ago

Marami sa atin ang taon-taon naghahangad ng pagbabago ngunit walang ginagawa upang matupad ito. Marami ang nangangako sa sarili, asawa't anak, kaibigan at pamilya na sila ay magbabago na ngunit halos paulit-ulit lang mga pangyayari at walang bahid ng pagbabago. Tuwing sasapit ang bagong taon ay may marami din ang gumagawa ng New Year's Resolution lists ng mga bagay na gusto nilang baguhin at alisin sa kanilang nakaugalian. Alam nating lahat na isa sa pinakamahirap na desiyon ay ang magbagong buhay at iwanan ang mga bagay at pamumuhay na atin ng nakasanayan. Kaya sa artikulong ito ibabahagi ko sa inyo ang mga mabisang paraan tungo sa pagbabago. Sundan ang mga nasa ibaba.

1.) PAGTANGGAP SA IYONG MGA PAGKAKAMALI

Ito ang pinakaunang hakbang tungo sa pagbabago. Hindi mo maitatama at magagawang magbago kung hindi mo tanggap na may mali saiyo. Ito ang magsisilbing gabay saiyo upang baguhin ang mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa iyong pagkatao. Hindi tayo perpekto ngunit alam natin ang tama at mali. Nakagagawa tayo ng mga pagkakamali at kasalanan ngunit kailangan natin tanggapin na nagkakamali tayo upang mabago natin at maiayos natin ang ating mga sarili.

2.) PAGSISISI

Kailangan mong pagsisihan ang mga bagay na nagawa mo lalo na kung alam mong nakasakit ka ng kalooban o pisikal sa iyong kapwa. Kapag pinagsisihan mo ang mga nagawa mong pagkakamali ay mangangako ka sa iyong sarili na hindi mo na ito gagawin pang muli at ito ang hudyat ng iyong pagbabagong buhay.

3.) PAGHINGI NG KAPATAWARAN SA MGA TAONG NAGAWAN MO KASALANAN

Pangatlong hakbang upang tayo ay magbago ay ang paghingi ng tawad sa mga taong nagawan natin ng pagkakamali at mga kasalanan. Mas magaan sa pakiramdam na kasabay sa pagtanggap ng pagkakamali natin ay pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Mas magiging madali sa atin ang magbago kung walang gumugulo sa ating isipan dahil nakahingi tayo ng kanilang kapatawaran.

4.) PAGTANGGAP SA KATOTOHANAN

Marami ang nabubuhay sa kasinungalingan at pilit na tinatakpan ang katotohanan dahil sa takot na masira ang mga bagay na kanilang iniingatan. Ngunit hanggang kailan ka magkukubli sa kasinungalingan at magpapanggap sa mga bagay na hindi ikaw at wala sa iyo? Kailangan mong tanggapin ang mga bagay na wala ka at mayroon ka. Hindi mo mababago ang iyong sitwasyon sa pagtatago ng katotohanan dahil darating din ang araw na mabubunyag ang mga ito. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan upang masimulan mo ang pagbabago sa mga bagay na dapat mong ayusin sa iyong pagkatao maging ang uri ng pamumuhay na pinasok mo at mga desisyon na ginawa mo.

5.) TIWALA SA SARILI

Napakahalagang hakbang ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang ikaw ay magbago. Kailangan na bukal sa iyong kalooban ang pagbabagong ito upang hindi ka maapektuhan ng iyong emosyon sa pagtupad ng bagay na ito. Kailangan mong magtiwala sa iyong sarili na kaya mong magbago at ayusin ang buhay mo.

6.) UMIWAS SA MGA BAGAY NA MAARING MAGING HADLANG SA IYONG PAGBABAGONG BUHAY

Hindi mo maiiwasan na tuksuhin ka ng mga tao o bagay sa paligid mo. Kailangan mong umiwas sa mga ito upang hindi mahadlangan ang gusto mong mabago. Katulad halimbawa ng pangako mong hindi ka na maninigarilyo o iinom ng alak, isa sa mga paraan upang maiwasan mo ang hadlang sa pagtupad nito ay ang pag-iwas din sa mga tao o mga kaibigan mo na mag-aanyaya sa iyo. Pigilan mo ang iyong sarili na huwag magpadala sa tukso upang mapagtagumpayan mo ang iyong plano na magbago.

Ang mga paraan na inilahad ko sa itaas ay ilang bagay na paalala lamang sa mga taong nais simulan ang pagbabago sa kanilang buhay. Maraming paraan upang magbago ngunit magagawa mo lamang ito kapag ikaw mismo sa sarili mo ang tutupad nito at gagawa ng paraan upang tuluyan mong mahango ang iyong sarili sa mga sitwasyon na hindi mo dapat paglagyan. Sa iyo mismo magsisimula ang pagbabago dahil kahit ano pang pilit sa iyo ng ibang tao na magbago kung hindi ikaw ang gagawa nito ay walang pagbabagong magaganap.

Maari kang magbalik-tanaw sa mga nakaraang pangyayari upang mapagtanto mo sa iyong sarili ang bagay na dapat at hindi mo na dapat gawin. Makakatulong din ang pagkakaroon ng positibong pananaw upang maisakatuparan mo ang iyong mga nais gawin at baguhin sa iyong sarili. Bagamat hindi mo man matitiyak ang magiging resulta ng iyong desiyon ang mahalaga ay ang layunin mo na magbago para sa iyong sariling kapakanan at ng mga tao sa paligid mo. Huwag ka lang matakot na sumubok ng paulit-ulit dahil alam kong mahirap ang magbago lalong-lalo na kung matagal mo ng nakagawian ang bagay na nais mong baguhin. Huwag kang susuko agad dahil darating din ang araw na makakamit mo ito. Magtiwala ka sa iyong sariling kakayahan na magagawa mo ito para sa ikabubuti ng lahat lalo na para sa ikakaunlad ng iyong pagkatao.

1
$ 0.20
$ 0.20 from @TheRandomRewarder
Sponsors of rosienne
empty
empty
empty
Avatar for rosienne
Written by   47
7 months ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments