Mga bagay na dapat iwasan kapag may asawa na

0 370
Avatar for rosienne
2 years ago

Marami sa atin ang minsan ay nakakalimot sa ating responsibilidad dahil mas napagtutuunan ng pansin ang ibang bagay. Bilang may pamilya o asawa dapat ay alam natin ang limitasyon natin sa bawat araw. Matutong tumanggap ng pagkakamali lalo na kung ikaw ay nagkukulang. Maaring pagsimulan ng away ang mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa dahil ikaw ay may asawa na. Mas mahalaga na mapanindigan at mas bigyan ng pansin ang obligasyon mo bilang asawa. Talakayin natin ang mga bagay na dapat mong iwasan kapag ikaw ay may asawa na.

Mga bagay na dapat iwasan kapag ikaw ay may asawa o kinakasama na

Bisyo

Walang maidudulot na maganda ang pagkakaroon ng bisyo. Magdadala lamang ito ng problema at pasakit sa inyong pagsasama.

*Paninigarilyo- Alam nating lahat ang masamang epekto ng sigarilyo sa kalusugan ng tao at pati na rin sa kalikasan. Kung ikaw ay may planong magkaroon ng anak ay mas mainam na itigil mo ang iyong paninigarilyo upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa kalusugan ng inyong magiging anak. Ang usok ng sigarilyo o ang tinatawag na secondhand smoke ay maaring magdulot ng pneumonia sa sanggol dahilan upang magkaroon sya ng matinding karamdaman. Bilang isang responsableng asawa pag-aralan ang mga bagay kung paano umiwas sa paninigarilyo.

*Alak o paglalasing- Hindi maganda sa isang relasyon ang may nalulugmok sa bisyo. Ito ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa isang relasyon at pagsasama. Ang alak ay isa sa mga dahilan ng pagtaba ng isang tao at pagkakaroon ng mga sakit sa puso at high blood.

*Sabong at lahat ng uri ng sugal- Hindi magandang ehemplo sa iyong magiging anak ang ganitong estado ng pamumuhay. Alam nating lahat na hindi tayo mananalo sa sugal. Hindi dapat gawing negosyo o trabaho ang pagsusugal, kailangan mong maghanap ng desenteng trabaho at maayos na pamumuhay upang maiayos mo ang kalagayan ng iyong pamilya. May iilan na napapahamak ang buhay dahil dito. Ang pansamantalang kaligayan na dulot ng pagkapanalo ay may kaakibat na mabigat na pasanin sa buhay. Huwag maging tamad. Magtrabaho ng maayos upang kumita sa malinis na paraan.

Barkada

Isa sa takbuhan natin ang barkada kapag tayo ay may problema ngunit kung ikaw ay may asawa na matuto kang maglagay ng limitasyon sa iyong sarili at maglaan ng mas maraming oras sa iyong asawa at pamilya kaysa sa iyong kaibigan. Ang kaibigan ay pansalamantalang parte lamang ng iyong buhay ngunit habang tumatanda ka sila ay nawawala at nababawasan. Sila ay mangag-aasawa at magkakaroon din ng sariling pamilya. Ngunit ang iyong asawa ay maaring panghabambuhay depende sa kung paano mo sya pahahalagahan at pakikisamahan. Mas lalong umiwas sa mga masasamang kaibigan o yung mga tinatawag na bad influence.

Luho

Umiwas na bumili ng mga bagay na hindi kailangan at mga bagay na hindi sakop ng iyong budget. Alamin ang iyong prayoridad bilang asawa. Unahin ang mga gamit sa bahay at pang-araw-araw na pangangailangan. Maging matipid upang iyong mapaghandaan ang pagbuo ng pamilya. Kung may kakayahan ka naman upang matugunan ang lahat ng iyong pangangailangan at luho ay walang problema ngunit kung ikaw ay mahirap lamang ay matutong disiplinahin ang sarili na magtipid at ma-ipon na lamang para sa pamilya.

Pakikipag kaibigan sa opposite sex

Kung ikaw ay may asawa na iwasan na ang makipag-kaibigan sa opposite sex dahil maaari itong pagmulan ng away at selos. Dito minsan nagsisimula ang pagkakaroon ng problema ng mag-asawa sa third party at pagkakaroon ng kabit. Maaari din itong pagmulan ng issue kahit wala ka namang masamang intensyon. Mas mabuting piliin ang pakikisamahan upang maiwasan ang mga bagay na hindi na dapat mangyari. Sumangguni muna sa iyong asawa kung ayos lang ba sa kanya ang iyong pakikisama at pakikipag-kaibigan sa iba. May mga asawa na bukas ang isipan at mayroon namang hindi kaya dapat mayroon kayong pag-uusap ukol sa ganitong bagay.

Pakikipagchat o kwentuhan sa ibang babae kakilala o hindi kakilala

Sinasabi nila na natural daw ito sa mga lalaki ngunit taliwas ito sa aking paniniwala. Kung mayroon kang pagmamahal sa iyong asawa hindi mo sya kailanman bibigyan ng mga konklusyon upang sya ay masaktan, magselos at mag-isip ng masama dahil sa iyong ginagawang hindi nararapat. Maging sensitibo sa iyong bawat galaw bilang may asawa na. Pahalagahan mo ang iyong asawa higit pa sa iyong sarili. Ang pakikipag-usap sa iba ay maaring bigyan ng kulay ng iba at ng iyong asawa. Iwasan hanggat maaari ang pakikipagchat sa iba dahil naiuugnay ito sa salitang panloloko o cheating. Maaring maging mitsa ito ng lamat saiyong relasyon. Putulin ang mga koneksyon na hindi na dapat magkaugnay pa. Maging kuntento ka sa iyong asawa. Huwag maghanap ng mga bagay na wala sa kanya.Kung kayo ay nga-aaway huwag mo itong gawing dahilan upang maghanap ng ibang kausap. Ayusin ninyo ang inyong problema upang kayo ay magsama ng maluwat.

Maraming bagay ang nakakaapekto sa isang relasyon at pagsasama ngunit kung ikaw ay may paninindigan at isang salita hindi mo magagawa ang mga bagay na alam mong maaaring ikasira ninyong mag-asawa. Maging mapanuri at mapagmatyag sa mga materyal na bagay at mga taong iyong nakakasalamuha na maaaring mag-udyok saiyo upang magsinungaling sa iyong asawa. Matutong lumayo sa mga bagay na alam mong maaring ikapahamak ninyong dalawa. Ang pagkakaroon ng bukas sa relasyon bilang mag-asawa ay malaking tulong upang mas lalo ninyong makilala ang kakayahan at kahinaan ng bawat isa. Sumangguni sa mga may karanasan o di kaya sa mga matatanda kung paano mapanatili ang kapayapaan sa inyong pagsasama. Maging malakas sa pagharap sa hamon ng buhay upang mapanatili ang nasimulang pundasyon at pagtibayin ng paniniwala, katapatan at pagmamahal sa isa't-isa.

3
$ 2.43
$ 2.43 from @TheRandomRewarder
Avatar for rosienne
2 years ago

Comments