Mga bagay na dapat ipagpasalamat araw-araw

0 7713
Avatar for rosienne
2 years ago

Isa ka ba sa libo-libong tao na nakakaalala lamang sa Dios kapag may kailangan? O isa ka sa mga nagpapasalamat araw-araw? Ang pasasalamat sa ay isang pagtanaw ng utang na loob at kabutihan na ipinapakita at ibinibigay sa atin araw-araw. Ugaliin nating magpasalamat kahit sa maliit na bagay. Wala namang mawawala sa atin kung tayo ay magpapasalamat lagi sa Dios at sa mga taong tumutulong sa atin.

Narito ang nga bagay na dapat ipagpasalamat natin sa araw-araw.

  • Ang buhay at lakas na ibinibigay sa atin ng Dios upang masilayan natin ang isa pang panibagong araw at makasama pa ang ating mga mahal sa buhay. Tanging ang Dios lamang ang makapagbibigay sa atin ng mga bagay na ito kaya pahalagahan natin ang ating buhay at kaluluwa.

  • Ang mga trabaho, oportunidad at pagkakataon na ipinagkakaloob at ipinagkakatiwala sa atin upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at maayos na pamumuhay.

  • Ang hiram na oras na bigay ng Dios ay hindi natin mabibili at maibabalik kapag ito ay lumipas na. Kaya habang may oras pa tayo dito sa mundong ibabaw igugol natin ito sa mga makabuluhang bagay.

  • Ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin lalong-lalo na ang ating pamilya(ama, ina, kapatid, lolo at lola), kaibigan, kapit-bahay at mga tao sa ating paligid na hindi nagdadalawang isip na tumulong sa atin kapag tayo ay nangangailangan.

  • Ang manatili tayong malusog at malayo sa karamdaman ay napakalaking bagay na dapat nating ipagpasalamat lalo na panahon ngayon ng pandemya. Mapalad tayo na hindi tayo nadapuan ng sakit na kumakalat sa buong mundo. Kaya alagaan nating mabuti ang ating kalusugan upang ang buhay natin ay magtagal at maging masaya tayo sa paglalakbay dito sa mundong ibabaw.

  • Ang mga kaalaman o talino, talento at kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Dios upang makatulong sa paghubog ng ating pagkatao at maging instrumento upang maging isang mabuting modelo ng ating kapwa-tao.

  • Ang pag-ingat at paglayo sa atin ng Dios sa kapahamakan at sa lahat ng anyo ng masama upang mabigyan pa tayo ng pagkakataon na magbago, maliwanagan at makaalam ng totoo.

Sa panibagong taon na darating ating pagnilay-nilayan ang mga bagay at pangyayari sa nakaraan. Huwag natin sayangin ang bawat oras na lumilipas sa mga walang kwentang bagay. Magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Dios at ng mga tao sa paligid natin. Maging ang mga maliliit na bagay ay ituring nating malaking gantimpala.

Ugaliin nating magpasalamat kahit saan man tayo mapunta at ano man ang mangyari sa atin. Ang simpleng pag-ihi at paghinga natin ay dapat nating ipagpasalamat ng labis dahil marami ang nahihirapang umihi at nahihirapang huminga ng normal dulot ng kani-kanilang mga sakit at karamdaman. Kaya napakapalad natin kung tayo ay walang sakit na dinaramdam. Ang mga maliliit na bagay na ginagawa ng ating kapwa ay bilangin natin bilang kabutihan. Hindi natin kayang mabuhay mag-isa kaya marapat na tayo ay magpasalamat sa mga taong umuunawa at nagtitiis sa ating mga pagkakamali at mga kalikuan.

Ang pagpapasalamat ay isang paraan upang maipakita natin ang ating pagpapahalaga sa mga bagay o pangyayari, sa mga tao, at sa mga pagpapala ng Dios. Araw-araw tayo magpasalamat hindi lang tuwing espesyal na araw at hindi lang kada taon, o tuwing pasko at kaarawan. Dapat araw-araw dahil araw-araw tayong nakakatanggap ng maraming biyaya na hindi lang natin napapansin dahil abala tayo sa ibang bagay.

Salamat sa Dios sa lahat ng kanyang pagpapala sa araw-araw!

3
$ 7.85
$ 7.85 from @TheRandomRewarder
Avatar for rosienne
2 years ago

Comments