Join 73,944 users and earn money for participation

Bakit mahalaga ang pagpili ng magiging kaibigan?

0 109 exc boost
Avatar for rosienne
Written by   47
7 months ago

Nasa panahon tayo na kung saan ang mga tao ay pasama na ng pasama. May mga taong maibigin sa salapi, bisyo katulad ng alak at sugal, paggawa ng mga karumal-dumal at krimen katulad ng pagpatay at pagnakaw at marami pang ibang masamang gawain. Hindi natin maiiwasan ang kasamaan dito sa mundo ngunit sa pamamagitan ng pagpili ng makakasama at magiging kaibigan ay mababawasan ang tyansa na mailagay natin ang ating mga sarili sa isang sitwasyon na hindi kaaya-aya. Hindi man natin gustong mangyari ang magkaroon ng diskriminasyon sa pakikipagkapwa tao mas maganda pa rin na mag-ingat tayo. Hindi lang ito para sa ating mga sarili kundi para din ito sa kapakanan ng lahat ng taong may kaugnayan sa atin.

Hindi ko nilalahat ngunit madalas may mga taong kusa na lalapit saiyo at magkukunwaring makikipagkaibigan ngunit may masamang intensyon palang nagkukubli sa kabila ng kanilang kabaitan. Maraming uri ang pagiging mabait, mayroong mapagbigay, maaasahan at laging nandiyan kapag ikaw may dinaramdam. Minsan hindi mo alam kung totoo ang ipinapakita nilang kabaitan saiyo. May mga pangyayari na makapagbubunyag na lamang ng kanilang totoong kulay at kadalasan dito ay dahil sa pera. May mga kaibigan na maganda lamang ang pakikisama saiyo dahil napapakinabangan ka nila. Ito yung uri ng mga kaibigan na mapagsamantala.

Mayroon din mga kaibigan na nagdudulot ng masamang impluwensya sa iyong pagkatao. Naniniwala ang ilang mga magulang na kaya nakagagawa ng masama ang kanilang anak ay dahil sa masamang impluwensya ng kanilang barkada. Marami din ang bigla na lang nagbabago ang ugali at pakikitungo mula ng mapabilang sa ibang tao o isang grupo. Kadalasan dahil sa pakikisama napipilitan tayo (lalo na ang mga kabataan) na sumubok ng isang bagay na hindi natin karaniwang ginagawa. Dahil din sa masamang impluwensya ng mga kaibigan ay natututo ang ibang kabataan na sumuway sa magulang at sumubok sa bisyo katulad ng paninigarilyo at paglalasing. Ang iba ay natututo pang magsugal at sumubok ng ipinagbabawal na gamot upang maipakita lamang ang pakikisama sa mga kaibigan. May ilang kabataan din ang tumatakas sa oras ng klase o mas kilala sa tawag na cutting classes dahil sa udyok ng mga barkada.

Maaari kang makihalubilo sa ibang tao ng hindi mo kinakailangang gumawa ng mali o masama para lang maipakita mo na marunong kang makisama. Napakahalaga na marunong kang pumili ng kaibigan upang hindi ka masadlak sa mundong hindi mo dapat galawan. Maraming mga bagay ang dapat mong pagbatayan pagdating sa pagpili ng kaibigan. Lahat tayo ay may karapatang pumili ng taong pakikisamahan lamang lalo na mundo nating ginagalawan ngayon na marami ang mapanlinlang.

Piliin mo ang kaibigan na maaasahan sa lahat ng oras hindi lang sa kasiyahan kundi maging sa oras ng iyong kagipitan at kalungkutan. Kaibigan na tanggap ang iyong buong pagkatao hindi lang dahil sa mayaman o kilala ang iyong pamilya kaya pinakikisamahan ka. Kaibigan na susuportahan ka sa iyong mga hangarin sa buhay at matutuwa kapag may nakamit kang pagpapala at tagumpay. Kaibigan na mayroong tiwala at hindi ka huhusgahan kahit marami pang manira sa iyong pagkatao. Kaibigan na nagsasabi ng totoo kahit ikakasama ng loob mo. Kaibigan na direktang nagsasabi saiyo ng mga mali mo hindi yung maririnig o malalaman mo pa sa ibang tao na mayroon pala siyang hindi gusto saiyo. Kaibigan na totoo at hindi plastik o peke lamang.

Hindi man tayo perpekto dahil lahat tayo ay makasalanan ngunit hindi masama na pumili tayo ng angkop at matuwid na kaibigan na ating pagkakatiwalaan at ituturing nating kapamilya. Kakaiba ang kaligayahang hatid sa ating pakiramdam kapag nakakasama natin ang ating mga kaibigan. Kadalasan nga ay mas gusto pa natin silang kasama kaysa sa ating pamilya. May mga pagkakataon pa nga na mas pinipili natin sila na makasama sa mga espesyal na okasyon at sa mga lugar na gusto nating puntahan dahil mas masaya kapag sila ang ating kasama at pakiramdam natin tayo ay malaya. Ngunit may mga pangyayari din naman na dahil sa kaibigan tayo ay napapaaway at nasasangkot sa gulo dahil sa pakikisama natin sa kanila. Sa ganitong uri ng sitwasyon nasusubok kung gaano katibay ang ating pagkakaibigan at masusukat ang iyong pagkatao kung ikaw ba ay isang tapat na kaibigan.

Mahalaga rin na kilala ng iyong mga kapamilya lalo na ng iyong mga magulang ang iyong mga kaibigan dahil sa ganitong pagkakataon lalong mabubuo ang tiwala at mas lalong titibay ang inyong samahan kapag ang iyong mga nakakahalubilo ay suportado at tanggap din ng iyong pamilya. May mga pagkakataon kasi na ayaw ng isang magulang ang sa iyong mga pinakikisamahan na nag-uugat lamang sa hindi pagkakaintindihan at kung minsan ito ang nagiging dahilan ng pagrerebelde ng isang anak sa magulang. Hindi natin masisisi ang ating mga magulang na pagbawalan tayong makisama sa isang tao lalo na kung may nakikita silang mali at masama dito. Ang gusto lamang nila ay maging ligtas tayo at makaiwas sa mga bagay na hindi natin dapat gawin. Kaya napakahalaga na marunong tayong pumili ng kaibigan upang sa gayon ay hindi tayo mapahamak katulad ng nga naibabalita sa telebisyon na napapariwara ang buhay dahil sa pakikisama sa mga taong hindi dapat samahan. Maging mapagmatyag tayo sa mga pangyayari sa ating kapaluguran lalo na sa mga nakakasama natin. Ugaliin na magdasal para sa kaligtasan ng iyong sarili at mga mahal sa buhay.

2
$ 2.09
$ 2.09 from @TheRandomRewarder
Sponsors of rosienne
empty
empty
empty
Avatar for rosienne
Written by   47
7 months ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments