Join 60,663 users and earn money for participation

Ikatlo (Poetry)

0 4 exc boost
Avatar for pilosopotasia
Written by   4
3 months ago

Sa ikatlong pagkakataon

Puso'y muling binuksan

Sa habang panahon

Ika'y aawitan

Bawat himig na taglay,

Ay tibok nitong puso--

Noo'y nawasak at nahimlay

Ngunit ngayon ay buo

Bawat linya ay buhay,

Sigaw ng damdamin--

Hindi na mawawalay

Alinman ay haharapin.

1
$ 0.00
Sponsors of pilosopotasia
empty
empty
empty
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments