Join 54,506 users and earn money for participation

Bilang Mag-aaral

0 7 exc boost
Avatar for charmingcherry08
Written by   118
2 months ago

Ako'y isang hamak na mag-aaral

Isang kabataan sa lipunang ginagalawan

Isang kabataan na pinaniniwalaang pag-asa ng bayan

Pag-asa, hindi paasa, sigaw ng pusong naninindigan

Ano nga bang magagawa ng tulad kong ilang taon pa lamang ang ginugol sa mundo?

Magiging parte ba ako ng mga taong puro reklamo?

O sa akin magsisimula ang pagbabago?

Sabay-sabay nating piliing sa atin magmula ang pagbabago, mga iha at iho.

Ibahin ang takbo ng isip mo

Tumingin tayo sa mas malawak na imahe ng gusto nating mundo

Sumunod sa mga batas na inilatag ng Diyos at gobyerno

H'wag kang magpabulag sa puro reklamo, simulan ang aksyon at hindi puro bibig ang pinapairal mo

***************************

This is a poem I composed months ago to help my friend. She joined to a contest and I helped her by adding some lines to her poem. I hope you enjoyed reading it, though! ❤️

1
$ 0.56
$ 0.56 from @TheRandomRewarder
Sponsors of charmingcherry08
empty
empty
empty
Avatar for charmingcherry08
Written by   118
2 months ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments