Heat strokes are becoming an increasing threat

12 19
Avatar for ceky321
2 years ago

Man argues, and nature acts - one could rightly refer today to the famous saying of the famous French writer Voltaire. Because man sees that nature acts, mainly because of his negligence and attitude towards everything around him, and he still remains mostly on words, only occasional appeals and big announcements of what should be done now, immediately, without nature stopping punishing him. And as if on a tape, all the possible dangers that loomed over humanity with the threat of seriously endangering it, and even ultimately liquidating it, revolve.

Heat, high temperatures and where they have never been, heat shocks, are our reality, so no one doubts that catastrophic predictions will come true and that the average temperature of the Earth will rise by three degrees by the end of the century.

Čovjek raspravlja, a priroda djeluje - moglo bi se s pravom pozvati danas na poznatu izreku čuvenog francuskog književnika Voltairea. Jer, čovjek vidi da priroda djeluje, uglavnom zbog njegovog nemara i odnosa prema svemu što ga okružuje, a on i dalje ostaje uglavnom na riječima, tek povremenim apelima i velikim najavama što bi trebalo sad, odmah, učiniti a da ga priroda prestane kažnjavati. A kao na traci vrte se sve moguće opasnosti koje su se nadvile nad čovječanstvom s prijetnjom da ga ozbiljno ugroze, pa čak i u konačnici likvidiraju.

Vrućine, visoke temperature i tamo gdje ih nikada nije bilo, toplinski udari, naša su stvarnost, pa više nitko ne dovodi u sumnju da će se ostvariti katastrofična predviđanja i da će se srednja temperature Zemlje do kraja stoljeća podići za tri stupnja.

Today, the heat is getting worse, dangerous extremes are breaking out more and more often, and it should be reminded that Europe and the world have already experienced some of the horrors of the heat. Temperatures of more than 40 ° C have been killing people and nature for days, and today it is known that there has not been such a heat wave in Europe since at least 1540. Experts estimate that summers in the 21st century, and especially the last 10 or 15 years, are the worst since the weather has been systematically and scientifically monitored.

Danas su vrućine sve gore, sve češće se probijaju opasni ekstremi, a valja podsjetiti kako su Europa i svijet već iskusili ponešto od strahota vrućina. Temperature više od 40°C danima su ubijale ljude i prirodu, a danas se zna kako takvog vala vrućine po Europi nije bilo još najmanje od 1540. godine. Stručnjaci ocjenjuju kako su ljeta u 21. stoljeću, a posebno posljednjih 10 ili 15 godina najgora otkako se vremenske prilike sustavno i znanstveno prate.

Finally, our body tries to maintain its internal temperature at around 37 ° C. If his brain is too hot, it sends a signal to the blood vessels in the skin, they dilate, and a large amount of warm blood from the inside comes into the skin and cools, so the cooled one returns. However, if the blood pressure reaches too low a value, the body does not manage to get enough blood, which makes it a higher risk of heart attack. Because of all this, we must fight for humanity to be able to prevent climate change by the end of the century.

Za kraj Valja reći kako naše tijelo nastoji održati unutarnju temperaturu na oko 37°C. Ako mu je pretoplo mozak šalje signal krvnim žilama u koži, one se šire, a velika količina tople krvi iz unutrašnjosti dolazi u kožu i hladi se, pa se ohlađena vraća. No ako krvni tlak dosegne preniske vrijednosti, do organa ne uspijeva stići dovoljno potrebne krvi, zbog čega je veći rizik od srčanog udara. Zbog svega valja se boriti da čovječanstvo do kraja stoljeća uspije spriječiti klimatske promjene.

11
$ 0.00
Avatar for ceky321
2 years ago

Comments

Vrućinu dobro podnosim a zimi mi je retko hladno.

$ 0.00
2 years ago

Ozone is one of the forms of the element oxygen. Its molecule consists of three oxygen atoms (O3).Največja koncentracija ozona v Zemljinem ozračju je v stratosferi na višini med 15 in 30 km. Ta del ozračja predstavlja nekakšen zaščitni plašč pred ultravijolično svetlobo iz Sonca, saj je zadrži do 97 %. Ultravijolična svetloba je škodljiva za vse organizme, zato življenje ne more obstajati brez ozonskega plašča. The highest concentration of ozone in the Earth's atmosphere is in the stratosphere at an altitude of between 15 and 30 km. This part of the atmosphere represents a kind of protective coat against ultraviolet light from the Sun, as it retains up to 97%. Ultraviolet light is harmful to all organisms, so life cannot exist without the ozone layer.There has been a lot of talk in recent decades about ozone, which plays an important role in the natural system. In Antarctica, pearl clouds appear in September, which, unlike normal clouds, are located much higher, at an altitude of about 20 kilometers. Due to the deflection of sunlight, they shine in beautiful rainbow colors and do not affect the weather, but are therefore all the more important in the formation of the ozone hole over Antarctica. Ozone is formed by the fusion of monoatomic oxygen with diatomic. Because this requires sunlight, most ozone is formed above the tropics. However, its concentrations are not the highest here, as stratospheric winds blow it across the Earth. The highest concentrations of ozone are found in temperate latitudes. Since the maxima, anti-failure concentrations have been declining, with a particularly significant decrease over Antarctica in winter. Ozone concentrations also fluctuate with the seasons. The ozone layer is thinner in spring and thicker in autumn. Over Europe, the ozone layer depletes by a fifth in the spring and fills up by the summer. Although the proportion of ozone is less than a thousandth, without it life on Earth would not be possible.Due to the described chemical reactions, UVC rays are completely absorbed and 95% of UVB rays pass through the atmosphere. The atmosphere is almost completely permeable to UVA rays, which cause tanning of the skin, and the Earth's surface also reaches a smaller part of UVB rays, which are much more dangerous to us and cause skin cancer. With a smaller amount of ozone in the stratosphere, less dangerous UV rays are absorbed, which therefore reach the earth's surface and consequently the UV index is higher. In Slovenia, this happened at the end of March and April 2011 and in 2013. Fortunately, the ozone hole is a seasonal phenomenon, and in the second half of April we have already observed a renewal of the protective ozone layer. Great written article!!!

$ 0.00
2 years ago

Ne trebamo se plašiti, sve je to vjerojatno prirodni ciklus. Čovjek zagađuje okolinu, ali to je perce ptice na leđima slona. Djeluje, ali zanemarivo.

$ 0.00
2 years ago

Klima otopljava, to je fakat. Jedino šta ne znamo, da li samo zbog djelovanja čovjeka ili zbog milenijumskog ritma ledenih doba. Ili pak i jednog i drugog. Moje mišljenje je da čovjek samo ubrzava proces, ali da uopšte nije glavni faktor.

$ 0.00
2 years ago

Znanstvenici pripisuju trend globalnog zatopljenja uočen od sredine 20. stoljeća ljudskim nemarom odnosno širenju “efekta staklenika” – zagrijavanja koja nastaje kada atmosfera zadržava toplinu koja zrači iz Zemlje prema svemiru. Određeni plinovi u atmosferi blokiraju toplinu. Dugovječni plinovi koji ostaju polutrajno u atmosferi i ne reagiraju fizički ili kemijski na promjene temperature opisani su kao “prisiljavanje” klimatskih promjena. Na Zemlji ljudske aktivnosti mijenjaju prirodni staklenik. Tijekom prošlog stoljeća sagorijevanje fosilnih goriva poput ugljena i nafte povećalo je koncentraciju atmosferskog ugljičnog dioksida To se događa zato što proces izgaranja ugljena ili ulja kombinira ugljik s kisikom u zraku dajući CO 2 . U manjoj mjeri krčenje zemljišta za poljoprivredu, industriju i druge ljudske djelatnosti povećalo je koncentracije ugljičnog dioksida. Sve to zahvaljujuči čovjeku utjeće na klimatske promjene.

$ 0.00
2 years ago

Jedna od teorija. A ako pitamo Krešimira Miška, kazati će da je glavni čimbenik milenijumski ritam smjene ledenih i toplih doba.

$ 0.00
2 years ago

klima uredjaji su jako opasna stvar postala, jer kada u toku letnjih meseci posle dugotrajne izlozenosti visokoj temperaturi udjes u prostoriju gde je temperatura niza za 10 a ponekad i vise stepeni nastaje veliki sok koji na zalost moze zavrsiti fatalno

$ 0.00
2 years ago

To sam doživela pre nekoliko godina u Sutomoru kada sam sa plaže otišla u poštu.Kao da sam bila ubačena u zamrzivač.

$ 0.00
2 years ago

Milane to ste u pravu jer svaka nagla promjena temperature nije ni za koga dobra. Organizam treba izlagati postupnim promjenama. Svaki drugi način ponašanja može izazvati tegobe. Neodgovorno postupanje s klimom ne mora nužno biti opasno po život, ali svakako utječe na zdravlje. 'Ako klima previše hladi u odnosu na temperaturu vani, događaju se i respiratorne infekcije. Dakle, zna se javiti prehlada, grlobolja pa čak i temperatura. Osim toga, klimu je potrebno i redovito servisirati, jer je riječ o uređaju koji je pogodan za razvoj bakterija i plijesni

$ 0.00
2 years ago