Join 76,323 users and earn money for participation

Buhay Magsasaka

1 989 exc boost
Avatar for Xzeon
Written by   166
1 year ago

Sa araw araw ay nagpapasalamat tayo dahil may nakahaing kanin sa ating hapag-kainan.Na kahit papano kahit mahirap ang buhay at walang ulam basta may kanin okey na. ..

Pero sana naman, ipanalangin natin na ang may kagagawan kung bakit may nakahain sa ating hapag ay sana nasa mabuting kalagayan at laging may magandang kalusugan. Sapagkat sila ay di magawang magpahinga sa tuwing nagsisimula ang pagsasaka, simula sa paghahanda ng punla hangang sa pag aararo ng palayan. Mula pagtatanim ng punla umulan man o matindi ang sikat ng araw na siyang nagpapakirot sa kanilang mga beywang , pag aalaga hanggang sa lumago ang punla at maging palay. At ang pinaka mahalaga sa lahat ay ang pag-aani ng palay na magiging bigas at at magiging parte ng inyong hapag kalaunan.

Minsan laking panlulumo sa parte ng magsasaka kung ang kanyang pananim ay nasalanta ng bagyo' o di kaya ay sinira ng peste ng pananim. Isa itong dagok sa kanya dahil nakasalalay ang buhay ng kanyang pamilya kung wala siyang maaani dahil wala silang makain sa darating na mga araw. At wala din tayong makain. Oo, pati tayo, dahil kasama tayo sa kanilang pagsisikap at hirap. Sa tingin mo ba, matatagpuan ang palay sa gilid ng daan o sa gitna ng ilog ng basta basta na lang? O basta basta na lang nahuhulog ang bigas at napunta sa inyong sisidlan. Hindi po, kaya sana isipin natin ang mga tao na sa tingin natin ay nagsisikap di man direkta na para sa atin ngunit responsable sa ating pang araw-araw na ikinabubuhay.

5
$ 0.00
Sponsors of Xzeon
empty
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments

tumpak sis,.bawat butil ng palay ay dugo't pawis ang puhunan.. keep 'em comin',yeah

$ 0.00
1 year ago