Join 94,067 users already on read.cash

Adbokasiyang Pangwika!

0 12 exc
Avatar for Pro-vince
Written by   5
1 year ago

Saan ka nga ba nagsimula at ano ang iyong pinagmulan?

Tanda mo pa ba ang unang araw ng pagsambit mo ng a ba ka da?

Ang mga araw na ika'y tuwang tuwa dahil sa pagiging makata

At ang mga panahong pinapaintindi pa sayo ang wikang pinagmulan mo

Tanda mo pa ba? O limot mo na?

Wikang Filipino ang tanging naging gabay mo

Ito ang wikang nagbubuklod sa mga kapwa mo Pilipino

Pero bakit tila hinahayaan mong makalimutan ito?

May silbi pa ba ito o tanging nagpapadala ka sa pagbabago?

Wikang hapon ba ang pinaglaban mo ng buong puso?

At parang ang wikang Filipino ay tinatalikuran mo

Naalala monpa ba ang hirap ng ipinaglaban ni Manuel Quezon ang wikang ito?

Ang wikang siyang naging gabay ng mamamayang Pilipino

Ang wikang nagbubuklod upang magkaisa tayo

At ang wikang kinagisnan mo at ng lahat ng tao

Tanda mo pa ba o kinakalimutan mo na?

Bakit parang kay dali na ipagpalit ang wika natin sa wikang hindi naman atin

Paano pa natin ipapamana ito sa mga bagong henerasyon

Kung tayo mismo ang magtutuldok sa wikang ito sa ngayong henerasyon

Wikang kinagisnan pa din ba o wikang nauuso sa kabataan ngayon?

Ipaglalaban mo pa ba o kakalimutan mo na?

Kakalimutan mo nalang ba ang kahalagahan ng wikang ito?

O mahalaga pa ba ang wikang sumisimbolo sa bansa mo

Ang wikang sumasagisag sa pagkakakilanlan mo

Ang wikang pinaglaban at pinagyaman ng kapwa mo Pilipino

Kakalimutan mo nalang ba?

Ang wikang sumisimbolo sa pagiging matatag ng bansa at mamamayang Pilipino

Ang wikang pinagyabong upang magkaintindihan kayo at tayo

Kakalimutan mo nalang ba o ipaglalaban mo

Ang wikang Filipino na siyang WIKA MO!

2
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments