Join 100,427 users already on read.cash

Ang isang ina na aso

0 12 exc
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago

Ang isang ina na aso at ang kanyang mga alaga ay nanirahan sa isang bukid. Sa bukid, mayroong isang balon. Palaging sinabi ng inang aso sa kanyang mga tuta na huwag kailanman lumapit o maglaro dito. Isang araw, ang isa sa mga tuta ay nalampasan ng pag-usisa at nagtaka kung bakit hindi sila pinapayagan na pumunta malapit sa balon. Kaya, nagpasya siyang gusto niyang tuklasin ito. Bumaba siya sa balon at umakyat sa dingding upang sumilip sa loob. Sa balon, nakita niya ang kanyang repleksyon sa tubig ngunit inisip na isa itong aso. Nagalit ang maliit na tuta nang ginaya siya ng kanyang repleksyon, kaya't napagpasyahan niyang labanan ito. Ang maliit na tuta ay lumundag sa balon, natagpuan lamang na walang aso. Nagsimula siyang tumahol at tumahol hanggang sa dumating ang magsasaka upang iligtas siya. Natutunan ng tuta ang kanyang aralin at hindi na bumalik sa balon.

1
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments