Pagpapahalaga sa pamilya

0 82
Avatar for Johnry
Written by
3 years ago

Ang pamilya ay talagang isang mahalagang salita sa bawat tao. Sila ay regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa pamilya nagsisimula ang pakikipag-ugnayan sa iba. Sa pamilya rin nagmumula ang pakiramdam na pagiging ligtas, pagkakaroon ng mga taong maaasahan at maaari mong ibahagi ang iyong mga problema. At sa kabilang dako, nangangahulugan commotion ito na mayroong paggalang at responsibilidad sa bawat isa.

Ang kahalagahan ng pamilya ay tunay na pag-ibig at pagkakaroon ng isang taong laging naroon para sa iyo, maging sa magagandang panahon o kapag nakaranas ng kasamaang palad. Sa loob ng pamilya, mayroong pag-unawa, pag-asa, ginhawa, payo, moralidad, mithiin, at pananampalataya. Ang mga bagay na ito ay mahalaga sapagkat ito ay nakakadulot ng seguridad at kasiyahan ng loob kahit anong mangyayari sa buhay.

Ilan lamang ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang pamilya ay mahalaga sa ating araw-araw na buhay.

Ang isang pamilya ay ang unang paaralan kung saan ang isang bata ay tumatanggap ng mga pangunahing halaga ng buhay. Natututo siya ng mabuting kaugalian. Ang mga moral at mga pamantayan na natutunan sa bawat isa ay naging gabay sa aming lakas. Ito ang humuhubog sa karakter ng isang tao. Sa pamilya commotion nakasalalay ang pundasyon ng ating pag-iisip. Ang tamang pagpili sa kaagapay sa buhay ay nakakaimpluwensya sa bawat hantungan sa buhay. Panahon na upang ituring ang pamilya bilang isang kasangkapan upang maalis ang katiwalian, gutom, hindi pagkakapantay-pantay, krimen at galit sa ating lipunan

Ang mga pamantayan ng pamilya ay isang hanay ng mga di-nakasulat na mga tuntunin at mga code na lumilikha at tumutulong na bumuo ng ache unawa, pananaw sa lipunan at maraming mga bagay na kinakaharap natin sa ating ache araw-araw na buhay.

Sa pamilya nagsisimulang masuri ang lahat ng moral at etikal na katiwalian sa iba't ibang kalagayan sa buhay na sa kabilang banda ay pester aambag sa hindi pagkakapantay-pantay na kahirapan sa krimen. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata, ang direktang pangangasiwa ng bata ay nakasalalay dad rin sa pamilya.

5
$ 0.00
Avatar for Johnry
Written by
3 years ago

Comments