Join 94,398 users already on read.cash

Siphayo sa Sistema

0 3
Avatar for CrazyInsane
Written by   102
2 months ago

Pikit matang nakatingin

Takip tengang nakikinig

Sa hinaing naming angkin

Sana namay iyong dinggin

Bawat butil ay katumbas ng isang litrong pawis

Isang sako ng semento na aking hinahagis

Isang galon ng tubig mula sa batis

Isang kain sa isang araw ang dapat matiis

Lusong sa putik, hatak sa lubid

Wag bumitaw at higpitan ang kapit

May mga anak na nag hihintay

Sa siopao na dala sa pag uwi ni tatay

Sa kabilang banda

Tanaw ng aking mata

Mula sa itaas ng aming bobong

Mga ngiping de ginto

At mala asong nag aalolong

Mga di na makatayo

At mistulang lumpo

Mga halal na mababait

At kunwaring di mapanakit

Mga de kotseng buwaya

Na kayang maglakad sa dalawang paa

Mga gutom na tigreng

Gustong kainin ay pera

Kasakiman sa lupang nasilangan

Pagkamuhi aking natutunan

Mga asong nag bibingibingihan

Sa panaghoy ng karamihan

Na di nila masilay-silayan

Mga ulupong na gahaman sa pera

Mga nag aastang hari at reyna

Ngunit demonyo ang sa kanilay marka

Sanay iyong nabatid ang aking siphayo sa sistema.

[End]

This has been CrazyInsane chow 👋

1
$ 3.16
$ 3.16 from @TheRandomRewarder
Sponsors of CrazyInsane
empty
empty
empty
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments