Join 100,607 users already on read.cash

Why people CRY when they hear the word GOODBYE?

0 6 exc

Why people CRY when they hear the word GOODBYE?

Aba! sino ba namang hindi iiyak kung sabihan ka ng paalam especially ng mga taong mahal mo at sobrang importante sa buhay mo, hindi ba?

Mga baby nga eh kapag niloloko ng mga magulang nila sa pagsabi ng "ba bye" ay umiiyak eh tayo pa kaya na may muang na sa buhay.

Madali lang naman sabihin ang mga katagang iyan, ang tanong: "Kaya mo bang gawin?"

Pero dapat hindi mo kaya. Sapagkat kung ikaw ay totoong nagmamahal you should never have a reason para umalis at mang iwan. Kapag iyang iniwan mo nakahanap ng iba dahil lang sa iyo bahala ka, for sure you will egret this not today but for the rest of your whole life.

When you want to commit on a serious relationship, you must know first who will you love. Sigurado ka na ba sa kanya? Paano mo nasabi? Kung hindi pa, pag isipan mo muna ulit mga tutoy, mga ineng.

Life is short, yes. Pero hindi mo dapat madaliin ang lahat. At least make sure na sigurado ka na sa isang bagay. Sigurado ka na sa iyong sasamahan. Kaysa naman magsisi ka pa habangbuhay, wala na itong bawian ha. Once you commit, yun na yun. Walang bawian forever... DAPAT.

Good day to all of us. God bless. Stay positive in life but stay negative in Covid19.

Sponsors of Cheriben
empty
empty
empty

1
$ 0.00
+ $ 0.01 in other submissions
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments